ETT SEKEL MED
PSYKIATRIN

Psykkulturens inflytande på samhället
Del 2. Behandling och resultat
av Peter Anstrin


Statspsykiatrin

Andra världskriget var över och psykiatrikerna ville ut från mentalsjukhusen och in i samhället. Patienterna skulle dock stanna kvar. I USA skulle man tränga sig in i armén och till slut in i Vita Huset. Psykiatrikerna anlitades som konsulter av regeringen i USA. Ett förslag utmynnade i det kalla kriget och atombombshotet. I USA öppnade man även tusentals små psykiatriska kliniker ute i samhället där de psykiatriska drogerna kunde prånglas ut till miljontals människor. Det terapeutiska samhället började bli en realitet – och bagladies en vardaglig syn. Detta skulle spridas till andra länder, däribland Sverige.

Den sovjetiska psykiatrin

Med Glasnost sprack drömmen om en psykiatrisk totalitärstat. Men innan dess hade ”dissidenterna” i Sovjet utsatts för diverse psykiatrisk behandling, bl a med inlindning i våta lakan som spändes åt och nästan kvävde offret.

Gulag-läger i Alaska

Samtidigt som man i USA förfasade sig över psykiatrin och arbetslägren i Sovjet var man en hårsmån från att göra en stor del av Alaska till ett mentalsjukhus. Amerikanska ”dissidenter”, skulle med ett läkarintyg kunna förpassas till Alaska – och aldrig mer återses. Lagförslaget var en hårsmån från att gå igenom

Psykiatriska koncentrationsläger i Sydafrika

I Sydafrika fanns det i flera decennier psykiatriska slavläger som spärrade in tiotusentals svarta som billig arbetskraft. Lägren upphörde inte förrän i mitten på 1990-talet.

Greklands förtappade

På ön Leros i Grekland sändes de ”obotligt sjuka”. De fick ingen vård och levde i sina egna exkrementer. Ön beskrevs som ”en historisk avskrädesplats för de förtappade”.

Psykiatrisk rasism

Psykiatrin i början av seklet försåg de vita i USA och Sydafrika med en ”vetenskaplig rasism”. Rymningsbenägna svarta fick specialdesignade diagnoser och bankades sönder och samman som botemedel. Men än idag tillhandahåller psykiatrikerna förklaringar och rättfärdiganden till rasism.

Psykiatrikerna i forna Jugoslavien

Inbördeskriget och den etniska rensningen i Jugoslavien föranleddes av kända psykiatriker, bl. a Karadzic och hans mentor, psykiatriker Jovan Raskovic, som i en TV-intervju erkände att det var han som ”tände eld på den emotionella stubinen”. De utbildades i krigets masspsykologi av psykiatriker på ”konfliktcentret” Tavistock Clinic i London åren innan kriget bröt ut.

Helvetets förgård – Gökbo i Norge

I Norge lobotomerades minst 3000 norrmän - psykiatrikerna uppgav max 1250. En resande benkirurg utförde över 700 av dem. När skandalen avslöjades i slutet av 1980-talet utsattes forskaren som gjorde avslöjandet för ren häxjakt av psykiatrikerna.

Mindcontrol med hjärnkirurgi

Psykiatriker i USA planerade att operera in elektroder i hjärnan på hundratusentals ungdomar, de flesta svarta, mexikaner och puertoricaner. Därefter skulle psykiatrikerna övervaka och ”radiostyra” dem från en utdömd misilbas utanför Los Angeles. Psykiatrisk mardröm i Australien I vad som kom att kallas ”Australiens största medicinska skandal” uppdagades en psykiatrisk skräckkammare. En psykiatriker som utbildats i Lund i Sverige utförde ”djupsömnsbehandling” på tusentals patienter som sövdes ner i flera veckor – 69 av dem dog. Hundratals skadades för livet. Under tiden opererade psykiatrikern dem, gav dem elchocker och droger. Men vad gjorde han på den kvinnliga avdelningen klockan två på natten? Mindcontrol med droger CIA anlitade hundratals psykiatriker under 1950-talet som drogade ner tusentals människor med LSD och andra hallucinogena droger. Många utan vetskap. Det kalla kriget hade börjat och man sökte metoder att kontrollera befolkningen. Möjligen kan Woodstockfestivalen ha varit ett sådant försök. Man behövde ett storskaligt experiment. Under Woodstockfestivalen prövade upp till 50 000 människor LSD samtidigt. Säkerhetspersonal på festivalen kunde senare kopplas till CIA och FBI. ”Woodstock hände inte, det var planerat,” erkände de.

Freud som kokainist

Freud var kokainist under de tio år han utvecklade psykoanalysen. Men inte bara det, han var även den som introducerade kokainet i västvärlden vilket orsakade en oerhörd kokainvåg som kom att kallas ”tredje gisslet”. Men få har kopplat samman hans kokainintag med den flumlära som han utvecklade - allra minst psykologerna och psykiatrikerna. Samhällets sexfixering får även här sin förklaring.

Sexuella övergrepp inom mentalhälsovården

Statistiskt sett är det större chans för en kvinna i USA att bli våldtagen på en terapeuts schäslong än när hon joggar genom Central Park på natten. Minst tio procent av terapeuterna i USA har erkänt att de utnyttjat en patient sexuellt. Men hur många är det som inte erkänner? Det finns siffror om det också – skrämmande sådana. Situationen är inte annorlunda i Sverige.

Psykiatrin och droger

Visst känner vi till problemet med psykiatriska droger. Men vet vi att så gott som alla ”illegala” droger gått genom psykiatrins händer och lovordats av dem? Det gäller amfetamin och LSD såväl som ecstacy.

Den kriminella psykiatrin

Det finns förmodligen få yrkesgrupper vars medlemmar döms till så många brott. I USA avslöjas det ena brottet efter det andra där en eller flera psykiatriker varit inblandad. USA:s största rättegång gällande bedrägerier mot staten orsakades av en psykiatrisk sjukhuskedja. Staten och försäkringsbolagen debiterades bl a för ”sex med patient” och ”swimmingpool till personalen”.

Skolan och moralen - barnen avmoraliseras

Vi undrar var den hederliga gamla moralen tog vägen. Fråga psykiatrikern och psykologen! Moral var en sjukdom, hävdade de redan på 30-talet. Idag sker avmoraliseringen på skolorna med bl. a speciella psykologtester som får ärliga ungdomar att undra om det är något fel på dem. Kampanjen mot moralen är lika gammal som psykiatrin och psykologin. Och ungdomsvåldet och kriminaliteten bara ökar.

Psykiatrikerna i rätten

Vittnespsykologin var den nya häxprocessen som tog fart i rättssalarna i västvärlden. Mentalhälsoexperterna planterade in nya spännande minnen hos offren som sedan anklagade sina föräldrar, bröder, systrar, anställda, chefer och polischefer för att ha utnyttjat dem sexuellt. Vissa hade aldrig träffat den anklagande.

Psykiatrin skapar våld

Vi har sett det hos utsläppta mentalpatienter som omedelbart begår nya våldsbrott. Men få vet att över 70 procent av dessa inte hade någon våldshistoria innan de kom i kontakt med psykiatrin.

Rättspsykiatrins historia

”Hänvisningarna till sinnessjukdom har blivit så vanliga inför domstolarna att vi inte längre behöver lagar som förbjuder brott, utan istället lagar som förbjuder sinnessjukdomarna,” skrev författaren Mark Twain. Redan på 1800-talet försökte psykiatrikerna ursäkta kriminella dåd och göra det till en sjukdom. Det personliga ansvaret försvann och våldet bara ökade.

Mentalt störda psykiatriker

Psykiatrikerna väljer psykiatri som specialitet för att hantera sina egna emotionella besvär. Andra därför att de misslyckats med sina medicinska studier. Inom psykiatrin finns egentligen ingen vetenskap, därför väljer de denna gren. Psykiatrikerna begår självmord oftare än andra yrkesgrupper, skiljer sig oftare och har störst svårighet att hantera konflikter. Skall vi verkligen anförtro dessa människor vår mentala hälsa?

Ericastiftelsen - starten på barnpsykiatrin och barnpsykologin

”När barnet börjar leka ställer han ut kanonerna, men snabbt blir detta för farligt och han regredierar då till oral och anallek. Tar ut kossan och matar den med ett skott och efter att ha ’onanerat’ med kanonen, så sätter han kossan på toaletten...” Så lyder ett utlåtande från Ericastiftelsens sandlådeterapi. De har anlitats som experter i Sverige i många decennier. Särskilt när barn skulle steriliseras.

Sfph - de psykiatriska femtekolonnarna i Sverige

Svenska föreningen för psykisk hälsa, Sfph, har agerat som psykiatriska femtekolonnare i Sverige. Så gott som alla barn- och skolinstanser värvades som medlemmar vid tidigt stadium under uppbyggandet av folkhemmet. De barn som inte passade in steriliserades.

St. Lukas stiftelsen - den trojanska hästen i kyrkan

Om någon undrar över var kyrkan och religionen tog vägen så finner man svaret i St. Lukas stiftelsen. Inte för att religionen finns inom St. Lukas stiftelsen, men det var de som uppmuntrade prästerna att börja tvivla. Därefter tappade kyrkan besökare. St. Lukas stiftelsen byggdes upp av psykiatriker och psykologer, vissa specialiserade sig på LSD-behandling. Stiftelsen har varit kopplingspunkten mellan kyrkan och psykiatrin. De säger sig föra en ”sekulariserad själavård”. Men likt olja och vatten går religion och och en själlös psykiatri aldrig ihop. St. Lukasstiftelsen har försökt att agera som emulsionsmedel men rört ut det hela till en smet som ingen intresserar sig för – och helst undviker.

Barnpsykiatrin i Sverige

Ju mer resurser och personal barnpsykiatrin får desto fler barn och ungdomar förklaras sjuka. Det var ungefär vad Socialstyrelsen skrev efter en inventering av barnpsykiatrin. Och det verkar stämma.

Den endimensionella hjärnforskningen

Den psykiatriska hjärnforskningen ser inte längre än loben räcker. Den världsberömda neurologen Wilder Penfield skrev en intressant bok innan han avled. Efter all forskning och efter tusentals operationer så kunde han inte längre tro att hjärnan kunde förklara själens existens. Det måste finnas en annan fristående, icke materiell energi, som använde hjärnan som ett kontrollbord för sina syften att styra kroppen.

Psykiatrin och psykologin i Guds ställe

Sekularisering är ett fenomen som får sin förklaring i psykiatrins sekellånga attacker på kyrkan och religionen. Idag har Prozac ersatt oblaten.

Psykologin i svenska skolan

”Faktum är att psykologerna tog över Skolöverstyrelsen och påverkade läroplanen.” Detta sade utbildningsminister Ragnar Edenman om 50- och 60-talet när han intervjuades i mitten på 1990-talet. Men det var verkligen inte bara i Sverige detta skedde. Flumskolan blev ett faktum. Baskunskaperna försköts i riktning mot demokratisering och socialisering av barnet.

Psykiatrins chockerande metoder

I snart två sekler har psykiatrin försökt chocka utbrända människor tillbaka till livet. I ju sämre skick patienten var desto kraftigare behandling ansågs han behöva - när det faktiskt förhåller sig tvärtom.

Psykiatriska droger

Hundra miljontals människor världen över har drogats ner med psykiatriska droger, många har aldrig hittat tillbaka till livet. Flera har i raseriutbrott efter intag bragt andra om livet. Bilförare som är påverkade av psykofarmaka har orsakat fler olyckor och dödsfall än någon annan orsak som ansvariga för Trafikverkets ”nollvision” kunnat tänka sig.

Psykiatriska diagnoser

Livet har enligt psykiatrin, från vaggan till graven, blivit en psykisk sjukdom. Det gäller bara att hitta namn åt allt. Vad sägs om deperssionaliseringsderealisionssjukdomen eller teatralisk personlighetsstörning. ”Lottosyndromet” råkar man ut för om man inte vinner på Lotto, eller också kan man ha drabbats av en ”mikropsykos”.

Amfetaminbehandling av barn

I slutet på 80-talet var det ett ”ytterst fåtal” barn som skulle få amfetamin, hävdade psykiatrikerna. Idag räknar man med att minst tiotusen barn - bara i Sverige – skall få det. I USA räknar man med att fyra miljoner skolbarn amfetamin. Läs om rävspelet bakom introduktionen. Anhörigföreningen för hyperaktiva barn och vuxna i USA fick över 10 miljoner kronor av läkemedelsbolaget som tillverkar amfetamin till barnen. Av någon anledning så är de de främsta förespråkarna för amfetamin till barnen.

Elchocker - ett brutalt sätt att få någon på andra tankar

Medan neurologerna gör allt för att förhindra epileptiska anfall så gör psykiatrikern allt för att framkalla dem. Man kopplar till och med in patienten till vägguttaget. Elchocken har fått renässans. Men varför dör så många människor av den – och varför vägrar Socialstyrelsen att släppa rapporten om detta?

Lobotomins historia

Redan de gamla aztekerna borrade hål i huvudet på folk. Dagens psykiatriker är inte sämre. Aztekerna var dock så humana att de inte skar av viktig hjärnvävnad. Det kan man inte säga om psykiatrin som vid lobotomering skar av närmare en fjärdedel av hjärnan. Under 1990-talet satsade Medicinska Forskningsrådet mycket forskningspengar på lobotomiforskning.

Psykiatrins gigantiska bedrägeri

Bedrägerierna inom psykiatrin är enorma. Man räknar med upp till 40 miljarder dollar varje år. Det skulle räcka till för att anställa upp till en miljon nya lärare; en miljon fattiga familjer skulle kunna få egna hem; cirka 30 miljoner personer över 65 år skulle kunna få lagad mat året runt i USA. ”Tusentals tonåringar, barn och familjer har lagts in på sjukhus för psykiatrisk behandling som de inte varit i behov av. Sjukhus har anställt prisjägare för att kidnappa patienter som har sjukförsäkringar för psykisk sjukdom.” Så sade Pat Schroeder, House of Representants, USA. ”Mentalsjukhusen är de nya mjölkkossorna. Det finns många blodsugare inom det här. När vi talar om mentalsjukhus talar vi inte om hälsovård, vi talar om ett sätt att lura systemet.” Så sade Colorado-guvernören, Richard Lamm. ”Det finns lika många slags bedrägerier inom hälsoförsäkringsområdet – psykvården inkluderad – som ett kriminellt sinne kan hitta på.” Så sade ett stort försäkringsbolag i USA.

Psykiatrin i Hollywood

Psykiatrin samlades som flugor runt en sockerbit när Hollywood började blomstra. Artister, skådespelare och konstnärer utsattes för all möjlig och omöjlig terapi – främst det senare. Ernest Hemingway, Judy Garland, Marilyn Monroe, Vivien Leigh, Del Shannon var bara några av offren för psykiatrins behandlingar. Psykiatrins kostnader och resultat Psykiatrin kostar samhället 50 miljarder per år i Sverige. Inga sjukdomar kostar så mycket som de psykiska. Orsaken är att det inte finns några resultat, allt enligt en officiell undersökning.

Psykiatrin och socialen

Psykiatrin och socialen är som ler och långhalm. Bakom de för allmänheten ofta underliga besluten om omhändertagande finns det oftast ett barnpsykiatriskt utlåtande.

Korrekt behandling

Det finns effektiva behandlingar för psykiskt sjuka. Det första man måste göra är att utföra en omfattande somatisk undersökning för att hitta obehandlade kroppssjukdomar och störningar. Upp till 80 procent av alla psykiska sjukdomar är orsakade av detta. Därefter skall man ge ett kraftigt näringstillskott och låta personen vila upp sig i lugn miljö. Först därefter kan man börja med mild terapi. Men psykiatrin motarbetar detta med näbbar och klor. Har de möjligen kapitalintresse i psykisk sjukdom?

Beställning